Bouwkundig Versterken

De aardbevingen in de provincie Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. Dit zorgt voor schade, (mogelijk) onveilige situaties en risico’s. Er ligt een uitdaging om de betreffende woningen in de provincie te voorzien van een opname en de bijbehorende beoordeling. Het traject Bouwkundig Versterken wat door de NCG wordt uitgerold is op vele vlakken een ingrijpend, tijdrovend en complex proces. Het is een proces waarbij bedrijven en bewoners te maken krijgen met verschillende partijen, verandering van processen en politieke invloeden.

MARC bouwadvies ondersteund bedrijven die werkzaam zijn in het aardbevingsdossier. Dit betekent dat er werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het gebied van EVS-2 inspecties (uitgebreid en validatie), het opstellen van versterkingsadviezen en de bijbehorende kostencalculatie.

MARC bouwadvies staat voor kwaliteit, korte lijnen en oog voor de bewoner.

Geralateerde portfolio items