Aanbouw woning Assen

Aanbouw woning Assen

Voor de uitbreiding van deze hoekwoning in Assen is MARC bouwadvies benaderd voor de realisatie van een uitbouw. De bestaande keuken biedt momenteel niet voldoende mogelijkheden voor het toekomstige gebruik ervan. De bewoners hebben we de wens om met deze uitbreiding o.a. meer licht en ruimte te creëren om een grotere keuken.

Aangezien het een uitbreiding van de woning aan de voorzijde betreft is er een ontwerp gemaakt en een voorbehandeling ingediend. Het ontwerp is opgesteld in de stijl van de architectuur van de woning, waardoor de indruk moet worden gewekt dat de dakkapel een onderdeel is van het originele bouwplan. Hierin is rekening gehouden met de bestaande gevelopeningen

Na akkoord van de welstandscommissie is plan technisch uitgewerkt ten behoeven van de aanvraag omgevingsvergunning. Het tekenwerk is voorzien van de benodigde technische informatie, gegevens over de materialisatie en de bouwkundige detaillering. Hierdoor heeft een aannemer een indicatie op welke wijze de dakkapel kan worden gefabriceerd.

Status:                 in behandeling
Locatie:               Assen
Aannemer:         Luiken Totaalbouw

Geralateerde portfolio items